Vad sitter i väggarna på gamla Gävleanstalten? B-botten förr och nu.

Sveriges Fängelsemuseum ligger i den f.d. anstalten Gävle, ett cellfängelse byggt år 1847. När du besöker byggnaden idag möts du av trägolv, putsade väggar i jordiga toner och mild väggbelysning. Men så har det inte alltid sett ut. Hösten 2017 gav vi ut boken Hotell Hamilton, som bygger på intervjuer med personer som har haft […]

Läs mer Vad sitter i väggarna på gamla Gävleanstalten? B-botten förr och nu.