Fake news & fake history

– När en dold historia används som argument i samhällsdebatten När vi använder vår historia som argument är det viktigt att vi är medvetna om att allt som hänt inte finns på pränt eller kan hittas i statistik. Det som ändå finns har förmedlats av någon som kanske valt bort och lagt till beroende på […]

Read More Fake news & fake history