Med queera perspektiv*

Under sommaren 2019 har vi visat ”Känn på historien” – en tillfällig utställning, som med hands on-pedagogik berättar om livet innanför murarna. Vi har fyllt utställningen med bland annat ansiktsmasker, hand- och fotbojor, bågfilar, lakan och fångkläder som våra besökare får ta på och prova.

Men inför Prideveckan i Gävle har vi valt att skifta fokus genom att endast byta ut alla texter i utställningen. Vi har ersatt dem med queera perspektiv på brott och straff för att placera föremålen i ett helt nytt sammanhang. Hur talar de till oss med detta nya fokus och vad kan de mer berätta för oss?

Queer är ett brett normkritiskt begrepp vars betydelse inte är helt definierad. Queer kan dels användas för att beskriva ett förhållningssätt eller en rörelse som kritiserar normer kring kön och sexualitet, dels vara ett sätt att identifiera sig – och kan då till exempel syfta på könsidentitet, sexuell läggning och/eller förhållningssätt. Ordet används framför allt som centralt begrepp inom queerteori. Ibland används ordet queer som ett paraply   begrepp för sexuella minoriteter.

Att osynliggöras

Föremål: Två modeller av ansiktsmasker. Fotot ovan föreställer en mask för män och en för kvinnor. Varför användes en feminiserad variant för kvinnor, då de ändå inte fick se varandra?

När cellfängelserna byggdes i Sverige från och med 1840-talet trodde man att kriminalitet var smittsamt. Om kontakten mellan fångarna bröts helt, skulle kriminaliteten kunna utrotas i samhället. Därför användes ansiktsmasker som ett försök att dölja fångarnas identitet. Ansiktsmasken försvann helt under 1950-talet.

142_14_hooded_inmate_eastern.gif
Fånge med ansiktsmask, Eastern state Penitentiary, Philadelphia.

Under 1600-talet skärptes lagarna i Sverige och det tydliggjordes att alla sexuella handlingar utanför äktenskapet var mot naturen. Om förbudet bröts var man övertygad om att Gud skulle straffa hela landets befolkning för den enskilde individens brott. Äktenskap mellan man och kvinna var det enda tänkbara för sexuella relationer. I lagen fanns bara män och kvinnor. Ingenting annat existerade.
Innan 1600-talets strängare syn på sexualbrott var det kyrkan som bestraffade människor om de bröt mot normen. Den som syndade fick betala böter till kyrkan. I och med den nya lagen 1608 straffades inte bara samkönat sex med döden. Även sex utanför äktenskapet var en dödssynd.

G U D S   L A G – tillägg till landslagen år 1608

”Du skall icke ligga när drängar såsom när en kvinna. Ty det är en styggelse:
Och de skola båda döden dö, deras blod vare över dem.”

Lagen var baserad på tvåkönsnormen, men kriminaliserade endast sex mellan män. Kvinnor omnämns inte alls.

Gender benders 1678

Föremål: Flera modeller av hand- och fotbojor.

I äldre tid tillverkades alltid fängsel och bojor lokalt av en smed, så utformningen av dem kunde se olika ut. I takt med fångvårdens formering från och med 1825, kom de alltmer att standardiseras. 1839 kom den första skrivelsen om transportfängsel. 1866 kom en ny skrivelse som sade att de skulle vara läderfodrade, men att även ofodrade handbojor av engelsk modell – typ Hiatt Darby – fick användas inom fängelserna när så krävdes.

141_14_fångtransport Stockholms stadsmuseum
Teckning över en fångtransport med en fängslad fånge, 1841. Nordiska museet. Vet vi att det bara är män som sitter på transporten?

Lisbetha var en kvinna från Uppland som lämnade både make och barn och tog sig till Stockholm. Där började hon klä sig i manskläder och kalla sig Matts Ersson. Senare lämnade hon Stockholm och tog värvning som soldat och kallade sig då Mats Persson.
Soldaten Mats gifte sig med pigan Kerstin Ersdotter, som senare anmälde Mats till myndigheterna då hon förstått att hon gift sig med en kvinna.

Lisbetha Olsdotter anklagades för att ha övergivit man och barn, för att ha burit manskläder och utgett sig för att vara man, att ha begått bigami genom att ha gift om sig medan hennes man fortfarande levde. Hon anklagades för sodomi och att ha förlöjligat äktenskapet genom att ha gift sig med en person av samma kön. Hon ansågs ha begått stöld då hon fått lön som soldat och för bedrägeri för att hon tagit ett arbete som hon inte var kompetent för.

Lisbetha Olsdotter dömdes av Svea Hovrätt till döden. I åtalet stod att Lisbetha Olsdotter gjort sig skyldig till att med fullt uppsåt stympat sitt kön, gäckat Gud och Hans ordning och begått bedrägeri mot både myndigheter och sina medkristna. Hon hade begått en överträdelse av Guds skapelseordning! Myndigheterna specificerade också att hon vid avrättningen skulle vara iklädd manskläder, men med en kvinnlig huvudbonad. Lisbetha Olsdotter halshöggs av Skarprättaren med yxa på Hötorget i Stockholm.

Varför Kerstin anmälde Mats till myndigheterna kan vi inte veta. Hon kan ha vetat att ”maken” var en kvinna, men att hon själv blev rädd att bli straffad med döden om det blev känt av andra.

Total tystnad

Föremål: Stormtäcke.
På 1800-talet bestraffades fångar som väsnades, oavsett anledning. För ungefär 100 år sedan började man försöka lugna istället. I vissa fängelser användes varma bad med spänntäcke över, för att fången skulle hållas på plats och ligga still. Där kunde fången få ligga i flera timmar, tills dess att stormen inom fången rasat färdigt. Spänntäcke kom därför att kallas för stormtäcke.
The solitary prisoner.gif
“The solitary prisoner” ur “The ballad of Reading gaol” av Oscar Wilde, 1898.

Under 1600-talet verkställdes dödsstraffet för sodomi, med att männen först halshöggs och sedan brändes på bål offentligt. Det ansågs förlöjligande då det annars var det förstärkta dödsstraffet för kvinnor. Lindrigare sodomibrott kunde straffas med risslitning, vilket även det var ett straff för kvinnor. Män dömdes annars alltid till spöslitning.

1734 kom en ny utarbetad lag, utan ett uttryckligt förbud mot sodomitiska handlingar. Redan innan den började gälla syns det tydligt att man började verkställa straffen utan allmänhetens kännedom. En offentlig tystnad rörande sexuella handlingar mellan män började breda ut sig.

I en skrivelse till Svea hovrätt 1713 syns mörkläggningen tydligt, då kungen för sodomibrott där förordar risslitning i stängt rum, och tre års straffarbete på Marstrands fästning. Allt för att undvika ”förargelse”. Lagen teg för att människor inte skulle inspireras. Dessvärre förstördes också medvetet många av dessa domstolsprotokoll, vilket skapar stora luckor i våra försök till historieskrivning.

Med 1864 års nya strafflag kriminaliserades återigen alla sodomitiska synder. Paragrafen löd ”Övar någon med annan person otukt, som emot naturen är, eller övar någon otukt med djur; varde dömd till straffarbete i högst två år”. Formuleringen var könsneutral, vilket innebar att även sexuella handlingar mellan kvinnor blev kriminaliserade.

Registreras som kriminell 1897

Föremål: Fångspegel

1875 beslutar Fångvårdsstyrelsen att vissa fångar skulle fotograferas inför frigivning, till exempel de som var benådade livstidsfångar eller som ansågs som opålitliga. Fotografierna sändes sen till olika polismyndigheter, domstolar och andra fängelser.

Frans Albert Pettersson Digitalastadsarkivet
Lars Konrad Johansson Digitalastadsarkivet
Foton från Digitala stadsarkivet, Stockholm.

Frans Albert Pettersson och Lars Konrad Johansson hade dragit sig undan i ett skogsparti, men upptäcktes mitt i kärleksakten. När de två gardisterna som ser dem frågar vad de gör, svarar Lars -Det angår er inte! Vid rannsakningarna avslöjade de att de haft en sexuell relation i tio år och att de periodvis varit sammanboende.
Rättegången mot Frans och Lars hölls bakom stängda dörrar, utan åhörare, då målet ansågs alltför upprörande.

Deras bekännelse är unik. I historiska handlingar är det oerhört svårt att få fram hur vanligt det var med homosexualitet, trots att polisen från och med slutet av 1800-talet letade allt mer aktivt efter homosexuella “brottslingar”.

Naturligtvis fanns det samkönade relationer även förr, men på grund av dåtidens tabubeläggande är det förtvivlat svårt att hitta källor som kan berätta.

Samkönat sex var förbjudet fram till och med 1944  – men efter det tillåtet endast mellan myndiga personer. Det ansågs fortfarande vara otukt om det begicks mellan eller med en omyndig person som var under 21 år. 1962 sänktes åldern till 15 år, som sedan 1937 varit den sexuella myndighetsåldern i Sverige för heterosex för både kvinnor och män.

1979 hävdes sjukdomsstämpeln av Socialstyrelsen.

Att ikläda sig en identitet 1904

Föremål: Flera modeller av kläder för manliga och kvinnliga fångar. Våga prova de kvinnliga fångarnas kjolar om du klassificerar dig som en man!
Kläder kan skapa makt och identitet, eller beröva en människa makt och identitet. Fångvaktarna fick 1888 börja bära en enhetlig uniform. Den utstrålade status och manlig makt. Den kvinnliga personalen fick bära vita uniformsklänningar. Fångarnas kläder var ofta enkla och grova, i grått eller blått.
Carl August Lundström 1
Fotot är taget i Liljedahl & Co:s ateljé på Mäster Samuelsgatan 39 i Stockholm, 
Stockholmskällan och Stockholms stadsarkiv.

Carl August Lundström, född 1862 i Spånga, dömdes år 1904 för ”otukt som mot naturen är” enligt 18 kapitlet 10 § i strafflagen. Lundström, vars yrke var barberare, hade begått åtta sedlighetsbrott och för att ha haft olaga brännvinsutskänkning i sin affärslokal. Domen blev 16 månaders fängelse.

Vid förhören lade polisen beslag på fotografiska visitkort på Lundström. I Stockholmspolisens arkiv finns därför fem sådana bevarade. I förhören anges ofta att Lundström varit klädd i kvinnokläder. Att bära det motsatta könets kläder var då inte straffbart, annat är om man använt sig av kläderna för bedrägeri.

Vi kan inte veta hur Lundström identifierade sig själv. Idag är vår uppfattning om vad som är möjligt större än då. Tidigare tänkte man mer utifrån människors handlingar och inte som idag utifrån en människas identitet. Med användandet av våra begrepp kan Lundström ha varit en hon eller en hen, en könsöverskridare/genderfluid eller transsexuell.

HBTQ-personer tvingas fly för sina liv.

Föremål: Hopflätade lakan och bågfilar monterade på galgar.

Det är många som har försökt att rymma från cellfängelset i Gävle. Den vanligaste metoden har varit att såga sig ut och sedan klättra nedför fasaden med hjälp av flätade lakan. För att sågandet inte skulle höras användes smör som smörjmedel på gallren.

bild111
Intagna på Gävleanstalten, 1970-tal, okänd fotograf. Sveriges Fängelsemuseum.

HBTQ-personer riskerar inte längre att avrättas av svenska staten, men hat, dödligt våld och fördomar förekommer än idag i vårt land. Många gånger beror det på rädsla och okunskap, eller ett förnekande av att mänskliga rättigheter gäller för alla. I andra delar av världen finns dödstraffet kvar. I Iran, Jemen, Nigeria, Saudiarabien, Somalia och Sudan kan homosexualitet leda till döden. Den risken finns också i Afghanistan, Förenade Arabemiraten, Mauretanien, Pakistan, Qatar och Brunei.

Sex mellan två män är olagligt i 70 av FN:s 193 länder och för kvinnor i 44 länder. Människor som flyr undan förföljelse eller hot om avrättning för deras sexuella läggnings skull, har rätt att söka asyl för det i Sverige. Men hur ska de våga berätta något om sig själva och lita på svenska myndigheter, när till och med släktingar i hemlandet kanske vill se dem döda? Migrationsverket kan också ifrågasätta om de är tillräckligt mycket bi-, trans- eller homosexuella för att få lov att stanna.

Att arbeta på fängelset / HBTQ-certifiering 2018

Föremål: Mössa för vaktkonstapel, filtöverdrag och kontrollur.

Cellfängelsebyggnadens arkitektur syftade in i minsta detalj till att underlätta övervakningen av fångarna och att minimera kontakten dem emellan. För att tystnaden skulle vara total, fick personalen bära filtöverdrag på sina stövlar för att kunna röra sig ljudlöst.

bild97
Personal vid Hudiksvalls kronohäkte, okänt årtal. Sveriges Fängelsemuseum.

Kriminalvården har som första myndighet i landet HBTQ-certifierats av RFSL och HBTQ-perspektivet ingår numera i Kriminalvårdens utbildningar för anställda. Certifieringen har fört med sig förändringar i hur man tänker och agerar bland anställda och chefer.

Det kan handla om att inte längre ha könade toaletter eller omklädningsrum. Heteronormen ska inte längre vara det enda perspektivet i relationer med kollegor, klienter, anhöriga eller andra kontakter. Det kan också handla om att hjälpa en klient som genomgår könskorrigering och behöver byta anstalt som överensstämmer med hens könstillhörighet.

Förhoppningen är att det normkritiska arbetet även ska gagna klienterna, som i övervägande majoritet är män.  – Det är fortfarande tufft att nå ut till klienterna. Där råder fortfarande ett mansideal som baseras på styrka och makt. I synnerhet i vår slutna verksamhet. Vi måste ge våra anställda rätt verktyg, säger kriminalvårdsdirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

ATT ARBETA PÅ ANSTALT ÄR ATT ARBETA FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Kriminalvården tolererar inte att trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering förekommer i myndigheten. Det finns sju diskrimineringsgrunder och de är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Författare: Katarina Kallings

 * I utställningen görs kortare nedslag i historien och det saknas, på grund av det begränsade utrymmet, en djupare analys och tolkning. Min teoretiska förförståelse vilar dock i Eva Lundgrens könskonstitueringsteori som inkluderar både det biologiska och sociala könet. Begreppet genus används inte, då det är för snävt. Kroppen ska istället tolkas som ett symboliskt fält under ständig konstituering, där sekundära och tertiära könskaraktäristika – som behåring, kläder och smycken – appliceras utöver det primära könet, som kategoriserar oss utifrån våra genitalier.

Vårt på kristendomen vilande västerländska synsätt på kön, som är strikt dikotomiskt – man eller kvinna – är djupt olyckligt, då alla som inte känner sig vara antingen det ena eller det andra stigmatiseras. Lägg därtill vårt dikotomiserande av manligt/kvinnligt, stark/svag och aktiv/passiv som lägger strukturella hinder för vårt tänkande om vad som är normalt eller onormalt.

Begreppet homosexualitet myntades av K H Ulrich och K M Kertbeny runt 1869 när de ville särskilja de människor vars sexualitet inte syftade till reproduktion. Även heterosexualitet ansågs därmed också som avvikande. Med detta uppfanns den ”sexuella individen” då man inte längre tolkades utifrån sina handlingar, utan detta skrevs in i människors kroppar och blev till något essentiellt som skulle säga något om en persons innersta väsen.

Utifrån denna förförståelse har vi i utställningstexterna valt att inte göra tolkningar om dåtida människors tankar och handlingar utifrån den begreppsvärld vi nu lever i. Det skulle därmed bli anakronistiskt att till exempel ge sig på att tolka Lisbetha/Mats livsval och strategier.

 

Kommentera gärna denna text och dessa mina tankar i en bloggkommentar!

Källor i urval:

Att osynliggöras & Total tystnad: Lilieqvist, Jonas, Guds lag, i Sexualpolitiska nyckeltexter 2015. Morales, Christofer: Den svenska straffrättens syn på homosexuella handlingar mellan män – En rättshistorisk tillbakablick, Juridiska fakulteten Lunds universitet 2005

Gender benders: Stockholmskällan och Liliequist, Jonas, ”Kvinnor i manskläder och åtrå mellan kvinnor: kulturella förväntningar och kvinnliga strategier i det tidigmoderna Sverige och Finland”. Makalösa kvinnor, 2002, Silverstolpe, Fredrik, ur Sympatiens hemlighetsfulla makt, Stockholms homosexuella 1860-1960.

Registreras som kriminell: Holmqvist, Kalle: Frans och Lars – Kärlek och klasskamp på 1890-talet. 2012.

HBTQ-personer tvingas fly för sina liv: Ilga.org Statlig sanktionerad homofobi, 2019

 

Teoribildning:

Om Eva Lundgren på Wikipedia inkl litteraturlista.

Egna alster: Kallings, Katarina, 1997, Kvinnors bisexualiteter – gränsöverskridande könskonstituering under monosexuell hegemoni, & 1999, Vardagslivets erotisering – Identitetens och sexualitetens paradoxer sett utifrån bisexuella kvinnors könskonstituering.C och D-uppsatser vid Etnologiska avdelningen, Uppsala universitet. Stenciler.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s