Att odla det goda – Gävlefängelsets trädgård

Många människor passerar varje dag på Hamiltongatan på väg till och från sina jobb och hem på Söder i Gävle. De ser det gamla muromgärdade fängelset och de för 1950-talet tidstypiska byggnaderna där Länsstyrelsen Gävleborg har sitt säte. Inte många vet att det här tidigare låg en vacker trädgård som sköttes av fångarna på fängelset. När fängelset uppfördes 1847 gjordes en avstyckning av slottets trädgård som då sträckte sig ända fram till Borgmästarplan och Gammelbron. Hur trädgården då brukades vet vi mycket lite om. Men vi känner till att fängelsets direktör Arvid Hedberg runt sekelskiftet 1900 med egna medel köpte ett lusthus till trädgården. Troligtvis var det då bara direktörens familj och möjligen också personalen på fängelset som hade tillgång till platsen.

Men i takt med en humanisering av fångvården och ett förändrat synsätt på återfallsförebyggande åtgärder under 1900-talets början, så beslutade fängelsets nya direktör Viktor Cedergren 1930 att också fångarna skulle få access till platsen. Han anställde vaktkonstapel Nils Karlsson, som hade goda kunskap i trädgårdsskötsel. Karlsson fick ansvaret att med fångarnas arbetsinsatser inte bara sköta trädgården, utan också anlägga odlingar av grönsaker.  Det sägs att fängelset då blev självförsörjande på bl.a potatis.

Länsmuseet Gävleborg har ett stort antal flygfoton över Gävle, och på detta beskurna foto från 1940-talet kan vi se hela trädgården och hur den gamla bebyggelsen runt omkring såg ut innan rivningarna tog vid. Palissaden mot fängelset finns kvar, men de tidigare rastgårdarna formade som små tårtbitar, är rivna då fångarna börjat få gå tillsammans i så kallad gårdsgång.

XLM_FLYG 2014 beskuret
Beskuret flygfoto (Foto: AB Flygtrafik, Länsmuseet Gävleborg) Originalfoto på Digitalt museum

Tack vare att Cedergren var intresserad av fotografering har vi unika foton bevarade från den här tiden. Fotografierna samlades i minnesalbum och då vi har flera av dem med olika urval av bilder, förstår vi att både direktören och personalen beställde egna exemplar.

XLM_A 00-1191
Vaktkonstapel Nils Karlsson och fångar i arbete med drivbänkarna, som vetter ner mot Slottsträdgårdsgatan. (Foto SvFm, album 1930-tal)
SvFm fångar i trädgården
Vaktkonstaplar och fångar i arbete vid odlingarna mot Hamiltongatan. (Foto SvFm, album 1930-tal)

1945 sitter en dömd man med konstnärlig begåvning på fängelset. Han får material till att måla ett motiv inifrån trädgården. I fokus är de vackra träden, blomrabatterna och vi skymtar de angränsande husen på Slottsträdgårdsgatan som vetter ner mot Gavleån. Till höger ser vi palissaden och fängelsets fasad som är sliten och där delar av putsen har fallit av.

Fångkonst trädgården
I Fängelsemuseets samlingar har vi mycket av så kallad ”Fångkonst”. Denna är målad 1945 av H.F. Sjösten och hänger utställd i korridoren in mot vårt kansli på B-botten. (Foto SvFm)

Vi har också ett fotografi som visar palissaden och en av de ekonomibyggnader som då fanns innanför murarna. Fångarna paraderar här med fanan. De bär sina sommaruniformer, bestående av byxor, kraglösa skjortor, kavajer och skor, allt i grovt linne. Troligtvis är det Svenska flaggans dag, den 6 juni.

XLM_A 00-1182
Fångar i fängelsets trädgård. (Foto SvFm, album från 1930-talet)

Vid ett annat tillfälle håller fångarna en gymnastikuppvisning. Till vänster utanför fotografens valda perspektiv sitter sannolikt en publik, bestående av barn och hustrur till fängelsepersonalen. Viktor Cedergren som var fängelsets direktör 1930-1950, står vid sidan om i givakt. I bakgrunden syns också lusthuset som Arvid Hedberg köpte in. Bakom lusthuset skymtar fastigheten som revs tidigt 1950-tal inför Länsstyrelsens nybyggnationer.

SvFm gymnastik i trädgården
Gymnastikuppvisning. (Foto SvFm. album från 1930-talet.)

Innan rivningarna skapade ett nytt utseende på Hamiltongatan (som hette Södra Trädgårdsgatan fram t.o.m 1948), ser vi de gamla trähusen och en lastbil på väg att leverera dricka. Troligtvis är det Vaktkonstapel Nils Karlsson som går en runda i trädgården.

XLM_A 00-1166
Södra Trädgårdsgatan. (Foto SvFm, album från 1930-talet)

Nedan ett beskuret flygfoto – som sägs vara från 1959 men troligtvis är taget tidigare – där den första av Länsstyrelsens två byggnader står klar. Delar av fängelsets trädgård har tagits i anspråk, men än mer mark tas när byggnad nummer två ska byggas.

XLM.K83-2808 - kopia
Foto: Länsmuseet Gävleborg, E Jäderberg, ur boken Gävle förnyar sig, av Louis Campanello. Originalfoto på Digitalt museum.

Nedanstående foton lade vi upp som ”Veckans foto, v 16” och vi var då lite förbryllade över vilket år de kan ha tagits. Det är vi fortfarande. Men en ledtråd är att lusthuset har flyttats från sin ursprungliga plats mitt i trädgården, till hörnet vid palissaden ner mot Slottsträdgårdsgatan. Alltså måste det vara efter det att Länsstyrelsens byggnader stod klara. Att det funnits en minigolfbana som användes av fångarna kände vi inte alls till, men misstänker att den måste ha anlagts under 1960-talet. Vi tror och hoppas att människor som bott grannar med fängelset under den här tiden kan ha foton från trädgården – och är villiga att dela med sig av dem till oss!

XFM PHO 2001.2.73
Trädgården mot Hamiltongatan. (Foto SvFm nr 2001.2.73)
XFM PHO 2001.2.72
Trädgården med lusthus och palissad. (Foto SvFm nr 2001.2.72)
XFM PHO 2001.2.75
Trädgården mot Slottsträdgårdsgatan. (Foto SvFm nr 2001.2.75)

Idag finns ingen del av fängelsets trädgård kvar, då det här slutligen anlades ett varuintag och en parkering för Länsstyrelsen. Här finns också en trappa som många använder för att gena mellan Hamiltongatan och Slottsträdgårdsgatan.

passagen mellan fängelset o länsstyrelsen
Foto från Google maps, street view. Hamiltongatan 1.

Som ett viktigt minne från det förgångna finns idag några odlingslotter innanför fängelsets höga plank. Där bereds plats för personal på Fängelsemuseet och Kulturhuset att i mindre skala odla bär, blommor och grönsaker.

odlingslotter
Blommande jordgubbsplantor, hallonbuskar, rabarber, salvia och humle odlade av undertecknad författare år 2018.

Författare: Katarina Kallings 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s