FRIVÅRDENS MINNEN

Under tiden juni 2021 till december 2022 har vi tillsammans med Kriminalvårdens kamratförening drivit ett projekt med insamling av kriminalvårdsminnen, med specifikt fokus på frivården.

Bakgrunden är att Kriminalvårdens kamratförening i maj 2019 höll sitt årsmöte och 20-årsjubileum hos Sveriges Fängelsemuseum, där en av programpunkterna var minnesvärda berättelser från de medverkandes yrkesliv.[1] Detta väckte en idé om att dessa minnen bör bevaras och att vi aktivt borde uppsöka och intervjua personer som varit verksamma inom Kriminalvården och då specifikt inom frivården.

Dåvarande chefen för Kriminalvårdens region syd, Gunnar Lindberg initierade under 1970-talet en insamling av kriminalvårdares minnen, vilket resulterade i ett större antal bandinspelningar som sedan några år förvaras hos Sveriges Fängelsemuseum. Dessa inspelningar har inkommit från flera håll i skiftande kvalitet från både Kriminalvårdens huvudkontor och tidigare verksamma kriminalvårdare. De digitaliserades i ett bevarandeprojekt tillsammans med Kriminalvårdens kamratförening genom Gunnar Warren och har tillgängliggjorts för framtida forskning.

Gunnar Lindberg, fd Regionchef i Malmö. Foto: KåGe Jönsson 2019

Under arbetet med den digitaliseringen blev det synligt att särskilt en yrkesgrupps minnen blivit sämre dokumenterad än andras, vilket är frivårdarnas. Detta beror i huvudsak på att det är den senast tillkomna yrkesgruppen inom kriminalvården, med start under 1940-talet då det anställdes så kallade skyddskonsulenter. Denna yrkeskategori är även tämligen föremålslös vilket gör deras immateriella kulturarv än viktigare att bevara. Då det är många år sedan den första insamlingen gjordes, var det nu hög tid att en ny dokumentation kunde komma till stånd för att samla in senare yrkesverksammas minnen. En ansökan gjordes därför till Riksantikvarieämbetet som fördelar riktade medel till kulturaktörer som hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer. Vi beviljades 30 tkr till projektet.

Antalet intervjuer har på grund av pandemin blivit något färre än den ursprungliga intentionen på cirka 20 till 30. Men vi anser ändå att vi med totalt 17 intervjuer av 18 personer fått en tillräcklig bredd på materialet och att perspektiven på Frivårdens utveckling blivit nyanserad. Projektet hade även som delmål att samla nu och tidigare verksamma kriminalvårdare till ett heldagsseminarium om Kriminalvårdens dåtid, nutid och framtid, med syfte att inspirera och väcka minnen till liv. Denna ambition fick pga. pandemin också avskrivas, då tiden fram till projektavslut varit för kort. Vi kommer dock inom ramen för ordinarie verksamhet på museet arbeta för att få till stånd ett sådant seminarium och aktivt fortsätta med insamling av Kriminalvårdens immateriella kulturarv. Detta projekt har uppmärksammat behovet, så vi har stora förhoppningar om att det i närtid kommer in fler bandade intervjuer från tidigare yrkesverksamma.

Projektet presenteras i en rapport som går att ladda ner här som en pdf.

/Katarina Kallings, antikvarie


[1] 20-årsjubileet på Sveriges Fängelsemuseum finns dokumenterad i en film på Youtube, producerad av Sten-Åke Lövdahl.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s