Vad sitter i väggarna på gamla Gävleanstalten? B-botten förr och nu.

Sveriges Fängelsemuseum ligger i den f.d. anstalten Gävle, ett cellfängelse byggt år 1847. När du besöker byggnaden idag möts du av trägolv, putsade väggar i jordiga toner och mild väggbelysning. Men så har det inte alltid sett ut. Hösten 2017 gav vi ut boken Hotell Hamilton, som bygger på intervjuer med personer som har haft […]

Läs mer Vad sitter i väggarna på gamla Gävleanstalten? B-botten förr och nu.

Jul på fängelset

Henrik Ekman var fängelsepräst här på cellfängelset i Gävle under ett tiotal år. År 1952 skrev han ner sina minnen från gångna jular och vi tycker att de passar alldeles utmärkt som ett gästande blogginlägg från flydda tider. Dessa minnen får bli vår julhälsning till er alla! ”Nu led det mot jul. Alla möjliga förberedelser vidtogos. Vaktfrun organiserade […]

Läs mer Jul på fängelset

Spanska sjukan innanför murarna

Gästinlägg av Viktor Englund: Mot slutet av det blodiga första världskriget (1914–1918) hemsöktes människors tillvaro av en farsot som kom att överträffa till och med krigets dödssiffror. Då influensapandemin, som blivit känd under namnet spanska sjukan, drog fram över världen har somliga menat att den kan ha lämnat så många som 100 miljoner döda efter […]

Läs mer Spanska sjukan innanför murarna

Gruvberget – Ett drömfängelse?

Gästinlägg från Lisa Jansson Student i Masterprogrammet i ABM, Musei- och Kulturarvsvetenskap vid Uppsala universitet. Har under hösten gjort praktik vid Sveriges Fängelsemuseum. Genom åren har många barn besökt Sveriges Fängelsemuseum. Några av dem har i samband med besöket fått rita sitt drömfängelse: Om du en dag hamnade i fängelse, hur skulle du då vilja […]

Läs mer Gruvberget – Ett drömfängelse?

Synen på prygel

Inlägg från gästbloggare Viktor Englund. Doktorand i historia vid Uppsala universitet, som håller på att skriva en avhandling i fängelsehistoria. Synen på prygel som något nödvändigt och verkningsfullt långt efter dess avskaffande i strafflagen. När frihetsstraffet slog igenom i Sverige under 1800-talets första hälft betraktades det som ett mer rationellt och humant sätt att bestraffa […]

Läs mer Synen på prygel

Barn i fängelse

I vår utställning ”Hotell Hamilton 2.0” på gamla fängelset har vi i en cell från 1847 en kvinna sittandes med sina två små barn. Hon hette Carin Olsdotter och inkom med sonen Petrus, misstänkt för stöld och fylleri. I cellen föder hon efter tre dygn dottern Maria Eleonora. Hon döms till böter, som hon inte […]

Läs mer Barn i fängelse

Fragment från en kasserad historia

Någon gång under tidigt 1970-tal gjordes det en så kallad brandsyn på Gävlefängelset. Varje vrå och skrymsle gicks igenom, och det fanns synpunkter på både ett och annat som borde åtgärdas för att minimera skadorna vid en eventuell brand. När personalen från Brandkåren kom upp på vinden blev de nog mer än förskräckta, för där […]

Läs mer Fragment från en kasserad historia