Flykter, del 1

I vår forskning i fångvårdens arkiv hittas mycket intressant och det vi gärna gör noteringar om är när vi hittar något om rymningar. Den allra första noteringen är från 1621 då det i en handling från Landskansliet i allmänna ordalag nämns att häktet är i dåligt skick och att många rymmer. 1635 sitter två tjuvar […]

Läs mer Flykter, del 1

Gruvberget – Ett drömfängelse?

Gästinlägg från Lisa Jansson Student i Masterprogrammet i ABM, Musei- och Kulturarvsvetenskap vid Uppsala universitet. Har under hösten gjort praktik vid Sveriges Fängelsemuseum. Genom åren har många barn besökt Sveriges Fängelsemuseum. Några av dem har i samband med besöket fått rita sitt drömfängelse: Om du en dag hamnade i fängelse, hur skulle du då vilja […]

Läs mer Gruvberget – Ett drömfängelse?

Synen på prygel

Inlägg från gästbloggare Viktor Englund. Doktorand i historia vid Uppsala universitet, som håller på att skriva en avhandling i fängelsehistoria. Synen på prygel som något nödvändigt och verkningsfullt långt efter dess avskaffande i strafflagen. När frihetsstraffet slog igenom i Sverige under 1800-talets första hälft betraktades det som ett mer rationellt och humant sätt att bestraffa […]

Läs mer Synen på prygel

Barn i fängelse

I vår utställning ”Hotell Hamilton 2.0” på gamla fängelset har vi i en cell från 1847 en kvinna sittandes med sina två små barn. Hon hette Carin Olsdotter och inkom med sonen Petrus, misstänkt för stöld och fylleri. I cellen föder hon efter tre dygn dottern Maria Eleonora. Hon döms till böter, som hon inte […]

Läs mer Barn i fängelse

Fragment från en kasserad historia

Någon gång under tidigt 1970-tal gjordes det en så kallad brandsyn på Gävlefängelset. Varje vrå och skrymsle gicks igenom, och det fanns synpunkter på både ett och annat som borde åtgärdas för att minimera skadorna vid en eventuell brand. När personalen från Brandkåren kom upp på vinden blev de nog mer än förskräckta, för där […]

Läs mer Fragment från en kasserad historia

Kriminaliserat tiggeri

I Sverige har det varit en brottslig handling att inte ha ordnad försörjning. Den så kallade Tjänstehjonsstadgan, som från 1664 justerades ett flertal gånger, krävde arbetsplikt för de tjänstetagande. Utan vare sig inkomst eller förmögenhet hade man inte laga försvar, vilket betydde att den försvarslösa inte kunde få något respass utfärdat för resor utanför den […]

Läs mer Kriminaliserat tiggeri

Barnamörderskan

I fångrullan för Länsfängelset i Gävle står hon inskriven 1777.  Hon heter Sigrid Olsdotter Granlund, är 37 år gammal och från Arbrå socken i Hälsingland. Hon är ”något lång till växten, efter utseende av medelmåttig kroppsstyrka” och arbetar som hushållerska hos Fänrik Gustaf Gyllengahm i Alfta. Hon är misstänkt för att ha mördat sitt eget […]

Läs mer Barnamörderskan

Gud som haver barnen kär

Han var sju år när han kom till sitt första fosterhem. Hemma hos mamma och pappa kunde han inte bo kvar längre. Inte för att han själv var särskilt stökig, utan för att hans pappa var gravt alkoholiserad och terroriserade resten av familjen. Mamman var nu helt orkeslös i brist på stöd från både samhället […]

Läs mer Gud som haver barnen kär

Under lås och nyckel!

Den 27 november 1798 utkom från Kunglig Maj:t ett brev om att landets häkten måste förbättras, då dessa förvaringsställen var ohyggliga och osunda. I dessa miljöer utsattes de dömda för långt värre påföljder än vad det egentliga straffet var tänkt att göra.  Hur illa ställt det var kände nog inte många på högre ort till, […]

Läs mer Under lås och nyckel!