Utvalda

AVSKAFFA DÖDSSTRAFFET!

Hundra år sedan dödsstraffets avskaffande När dödsstraffet avskaffades i Sverige 1921, så hade frågan varit debatterad i hela 150 år. Tilltron på dödsstraffets avskräckande effekt var så stark, att man helt enkelt inte hade vågat. Detta trots att många länder i Europa redan hade slutat använda avrättning som straff, utan att brottsligheten ökat. Vägen till […]

Läs mer AVSKAFFA DÖDSSTRAFFET!

FRIVÅRDENS MINNEN

Under tiden juni 2021 till december 2022 har vi tillsammans med Kriminalvårdens kamratförening drivit ett projekt med insamling av kriminalvårdsminnen, med specifikt fokus på frivården. Bakgrunden är att Kriminalvårdens kamratförening i maj 2019 höll sitt årsmöte och 20-årsjubileum hos Sveriges Fängelsemuseum, där en av programpunkterna var minnesvärda berättelser från de medverkandes yrkesliv.[1] Detta väckte en […]

Läs mer FRIVÅRDENS MINNEN

Jiu-Jitsu i fångvårdens tjänst

Att arbeta med personer som är dömda för brott är ett svårt arbete. Fångvårdare behöver värna om den intagnes rättigheter samtidigt som ett centralt bekymmer är den egna säkerheten. Denna balanserings akt är oerhört komplicerad eftersom det är enkelt att, i en akt av hårdhänthet, behandla intagna fångar utan sympati för deras omständigheter eller att […]

Läs mer Jiu-Jitsu i fångvårdens tjänst

Mästerrymmaren Ursut

-OCH ROPEN PÅ HÅRDARE TAG! 2012 hittades en fånge hängd i ett tvättutrymme i ett rumänskt fängelse. Den officiella versionen är att det var ett självmord. Men är det verkligen sant? Ett svar på det kommer vi aldrig att få, men om vi tittar lite närmare på vem denna fånge var så väcks funderingar. Vi tar […]

Läs mer Mästerrymmaren Ursut

Skuggsidor i Hälsingland

Sedan förra hösten har vi drivit ett projekt med insamling av muntliga berättelser om brott och straff i Hälsingland, där vi även dokumenterat äldre juridiska platser, som tingshus, häkten och arrester som bevarats in till våra dagar. Projektet är nu i sin slutfas och en rapport ska tillsändas Region Gävleborg som varit med och finansierat. […]

Läs mer Skuggsidor i Hälsingland

Barnkultur och skildringen av brottslighet

”En julkalender ska naturligtvis vara lättsam, utan krav på realism eller forskningssolid fakta. Men barnkultur ska väl inte göra ungarna dummare? För den här skildringen av brottslighet är banal och förvirrande.” Manusförfattaren Max Hebert skriver om årets Julkalender, utifrån erfarenheter han bland annat fått i ett samarbete med Sveriges Fängelsemuseum. Texten publicerades även i Arbetarbladet […]

Läs mer Barnkultur och skildringen av brottslighet

Vita duvan syns i rutan

Årets julkalender i SVT, ”En hederlig jul med Knyckertz”, är inspelad i Luleå och visar många kända Luleåmiljöer. Bland annat syns interiörer från det gamla fängelset Vita Duvan som var i bruk mellan åren 1856 och 1979. Anna Hed, myndighetsbibliotekarie på Kriminalvården, har letat efter Vita Duvan i arkiven. Här är vad hon hittade: I […]

Läs mer Vita duvan syns i rutan

BROTT och STRAFF – eller Lifvet i ett svenskt straffängelse

För flera år sedan fick vi på museet en donation av en större boksamling med kriminalvårdshistorisk inriktning från sönerna till Ingemar Lundkvist, som avled år 2000. Han hade varit verksam med studiecirklar för de intagna på Långholmen, arbetat på Kriminalvårdsstyrelsen, samt varit redaktör för Perspektiv KBS – Kriminalvårdens tidskrift för boksamlare. Han son Erik skriver: […]

Läs mer BROTT och STRAFF – eller Lifvet i ett svenskt straffängelse

”Låta sig brukas till skörlevnad”

-Två systrar i prostitutionens Sverige. Det närliggande området söder om ån där Sveriges Fängelsemuseum ligger och ända upp till Brunnsgatan, är idag fullt av lägenhetshus, barer och restauranger. Men det har inte alltid sett ut så, eller varit ett till synes lugnt och trivsamt område. Vid slutet av 1800-talet kan Gävles södra delar nästintill beskrivas […]

Läs mer ”Låta sig brukas till skörlevnad”